Zwakte, lusteloosheid, gebrek aan kracht en energie en ook een voortdurend gevoel van moeheid kenmerken het symptoom fatigue. Het is hét ziekteverschijnsel dat het vaakst genoemd wordt door mensen met MS.

Een actuele analyse van het MS-dossier van de Duitse MS Vereniging (DMSG) onderzoekt de spreiding en de behandeling van het symptoom fatigue. In eerdere onderzoeken is al vastgesteld, dat enorme vemoeidheid of fatigue bij meer dan de helft van mensen met MS een symptoom van MS is. Hiermee is fatigue doorgaans het symptoom dat het vaakst genoemd wordt bij deze ziekte.

Fatigue en ziekteduur
Follow-up informatie over de afgelopen twee jaar (n=19842) laat zien dat fatigue gedurende het ziekteverloop procentueel gezien steeds meer voorkomt. Terwijl het in het eerste ziektejaar 30,4% van de mensen met MS treft, stijgt het percentage in het derde decennium naar 58,7%.

Fatigue en therapie
Er is een vergelijkbaar beeld te zien als wordt gekeken naar de frequentie van therapie die de moeheid vermindert. Hiervoor zijn zowel medicamenteuze als ook uitsluitend niet-medicamenteuze mogelijkheden beschikbaar. Er is te zien dat de frequentie van niet-medicamenteuze behandelingen met 20% echter steeds constant blijft.

Fatigue en sexe
Alles bij elkaar worden vrouwen (53,9%) iets vaker getroffen door fatigue dan mannen (47,6%).

Fatigue en beloopsvorm
Ook als er onderscheid wordt gemaakt tussen de beloopsvormen blijkt fatigue, al naar gelang de ziekte duurt, overduidelijk vaker voor te komen. Het geldt dus voor zowel CIS, RRMS, SPMS als PPMS.

Fatigue en werk
Bij het vergelijken van werkende mensen zonder MS-gerelateerde beperkingen met werkende mensen met MS-gerelateerde beperkingen is een sterke weerslag van fatigue op het werkzame leven te zien. Na vijf tot tien jaar hebben mensen met MS-gerelateerde beperkingen twee keer zo vaak last van fatigue als mensen zonder MS-gerelateerde beperkingen (74,6% tegenover 39,8%).

Vraag aan jou
Is fatigue of ernstige vermoeidheid bij jou ook de klacht waar je het meest last van hebt? Laat het ons hieronder weten!

Bronnen:
–  Aktiv! nr.266 1/2020, Zeitschrift der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband e.V.
Samenvatting: www.dmsg.de/ms-news/ms-forschung/fatigue/
–  MSweb