Hoe is de 75.000 Euro opgebouwd?

Het beoogde doel is om 75.000 Euro via ‘crowd-funding’ op te halen ten behoeve van de HSCT-behandeling voor MS-patiënt Simon de Goede. Dit bedrag bestaat niet alleen uit de HSCT-behandeling zelf. De behandeling beslaat wel het grootste gedeelte van het bedrag, zo’n 65% (50.000,- Euro). De overige 35% wordt besteed aan ‘gerelateerde’ kosten zoals:

Reis- en verblijfkosten Moskou:

 • Vluchten, hotel (MS-patiënt, gezinslid / begeleider), benodigde visums en overige documentatie. De totale duur van de behandeling in Moskou bedraagt 30 dagen.
  7.000,- Euro

Nazorg in Nederland:

 • Apparatuur
  1.250,- Euro
 • Verzorgingsmateriaal
  1.250,- Euro
 • Thuiszorg / Inhuur hulp
  5.500,- Euro

Overige:

 • Nacontrole in Moskou (gedurende 3 jaar na de behandeling)
  5.000,- Euro
 • Onvoorziene kosten
  5.000,- Euro

Bovenstaande geeft een realistisch beeld van de kosten die gemaakt worden om in al het benodigde te kunnen voorzien. Stichting ‘Op de bres tegen MS’ zal na afloop de gemaakte kosten aan de donateurs publiceren. Mochten de ‘gerelateerde’ kosten goedkoper uitvallen dan zal het restant ten goede komen aan de HSCT-behandeling voor andere MS-patiënten.

Bestuur – St. Op de bres tegen MS